Přerov

   

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 •        Služba osobní asistence
 • Základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 • Odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně úhrad od zdravotních pojišťoven a možnosti využití příspěvků dle platných vyhlášek, nadací a grantových výzev
 • Návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a předchozí domluvě v rámci terénní služby
 • Prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel
 • Základní, odborné a technické sociální poradenství pro sluchově postižené výměna hadiček k individuálním tvarovkám, prodej čistících tablet zajištění tlumočnických služeb
 • Informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením
 • Tvorba a distribuce zpravodajů, informačních brožur a publikací pro osoby se zdravotním postižením
 • Organizování společenských a kulturních akcí, zájezdů pro osoby se zdravotním postižením
 • Metodická pomoc organizacím se společným sídlem
 • Bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v úřední dny pondělí a středa
 • Půjčovna
   

Kontakt

Iva Sibrová

+420 739 504 512

alfaprerov@centrum.cz