Přerov

   

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Služba osobní asistence
 • základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 • odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně úhrad od zdravotních pojišťoven a možnosti využití příspěvků dle platných vyhlášek, nadací a grantových výzev
 • návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a předchozí domluvě v rámci terénní služby
 • prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel
 • onzultace při bezbariérových úpravách staveb
 • informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením
 • tvorba a distribuce zpravodajů, informačních brožur a publikací pro osoby se zdravotním postižením
 • organizování společenských a kulturních akcí, zájezdů pro osoby se zdravotním postižením
 • metodická pomoc organizacím se společným sídlem
 • bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v úřední dny pondělí a středa
 • Půjčovna

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Masážní přístroj

Provozní řád půjčovny

seznam a ceník kompenzačních pomůcek

Služba osobní asistence

Soubory ke stažení:
   

Kontakt

Iva Sibrová

+420 739 504 512

alfaprerov@centrum.cz